கட்டுரைகள்

பெட்டிக்கடை பேச்சு -3 ”சூரியனும் சந்திரனும் சும்மா இருக்கும்போது விளக்கு விளம்பரம் தேடிச்சாம்…” என்று கந்தையா அண்ணன் கூறிய பழமொழியை கேட்ட நயீம் நானா சிரித்தபடி ” என்ன அண்ணே அதுக்கு அர்த்தம் ” என்று கேட்டார்…

பெட்டிக்கடை பேச்சு -3

''சூரியனும் சந்திரனும் சும்மா இருக்கும்போது விளக்கு விளம்பரம் தேடிச்சாம்...'' என்று கந்தையா அண்ணன் கூறிய பழமொழியை கேட்ட நயீம் நானா சிரித்தபடி '' என்ன அண்ணே அதுக்கு அர்த்தம் '' . Read More »

பெட்டிக்கடை பேச்சு – 02 ” என்ன கந்தையா அண்ணா…ஜனாதிபதியின் அறிவிப்ப பார்த்ததா…? தேநீரை கையில் எடுத்தபடி பேச்சை ஆரம்பித்தார் புஞ்சிபண்டா…

பெட்டிக்கடை பேச்சு - 02

'' என்ன கந்தையா அண்ணா...ஜனாதிபதியின் அறிவிப்ப பார்த்ததா...? தேநீரை கையில் எடுத்தபடி பேச்சை ஆரம்பித்தார் புஞ்சிபண்டா... Read More »

” நயீம் நானா எப்படி போகுது ஒங்கட அரசியல்….” வழமையான அரட்டையை ஆரம்பிக்கும் வகையில் கதைகொடுத்தார் புஞ்சி பண்டா .

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு - 01

'' நயீம் நானா எப்படி போகுது ஒங்கட அரசியல்....'' வழமையான அரட்டையை ஆரம்பிக்கும் வகையில் கதைகொடுத்தார் புஞ்சி பண்டா . Read More »