கட்டுரைகள்

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு – 17 என்ன பண்டா ஐயா கடைப்பக்கமே காணேல்ல…. என்று கூறியபடி சாம்பிராணி காட்டிக் கொண்டிருந்தார் கந்தையா அண்ணன் ..

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு - 17


என்ன பண்டா ஐயா கடைப்பக்கமே காணேல்ல.... என்று கூறியபடி சாம்பிராணி காட்டிக் கொண்டிருந்தார் கந்தையா அண்ணன் .. Read More »

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு – 16 மழை தூறலுக்கு மத்தியிலும் கடையை திறந்து பொருட்களை ஒதுக்கிக் கொண்டிருந்தார் கந்தையா அண்ணன்…

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு - 16

மழை தூறலுக்கு மத்தியிலும் கடையை திறந்து பொருட்களை ஒதுக்கிக் கொண்டிருந்தார் கந்தையா அண்ணன்... Read More »

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு – 15 “என்ன கந்தையா அண்ணன்… எலெக்சன் என்ன மாதிரி போகுது…” சைக்கிளை நிறுத்தியபடி கேட்டார் நயீம் நானா….

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு - 15

“என்ன கந்தையா அண்ணன்... எலெக்சன் என்ன மாதிரி போகுது...” சைக்கிளை நிறுத்தியபடி கேட்டார் நயீம் நானா.... கூடவே பேப்பரை பார்த்தபடி.. Read More »

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு – 14 ”என்ன தான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே….” என்று பாடியவாறு பேப்பர் கட்டுக்களை கந்தையா அண்ணன்…

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு - 14

''என்ன தான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே....'' என்று பாடியவாறு பேப்பர் கட்டுக்களை கந்தையா அண்ணன் அடுக்கிக் கொண்டிருக்க நயீம் நானாவும் புஞ்சிபண்டாவும் சைக்கிளில் வந்து கடைவாசலில்... Read More »

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு -13 “ எலெக்சன் எப்படி போகுது நானா…” சைக்கிளை விட்டு இறங்கமுன் நயீம் நானாவிடம் கேட்டார் கந்தையா அண்ணன்…”

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு -13 -

“ எலெக்சன் எப்படி போகுது நானா...” சைக்கிளை விட்டு இறங்கமுன் நயீம் நானாவிடம் கேட்டார் கந்தையா அண்ணன்...” Read More »