சுற்றுலா விசாவில் அழைத்து செல்லப்பட்டு ஓமானில் நிர்க்கதியாக்கப்பட்ட இலங்கைப் பெண்கள் 

இலங்கையிலிருந்து டுபாய் நாட்டிற்கு சுற்றுலா விசாவில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு பின்னர்... Read More »

ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள நுவரெலியாவின் சுகாதார நிலைமை

நுவரெலியா மாவட்டத்தின் சுகாதார திணைக்களத்தில் பல நிர்வாக உத்தியோகத்தர்களுக்கான பணியிடங்கள் வெற்றிடமாக இருப்பதாக மாவட்டத்தில் பணியாற்றும் வைத்தியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் Read More »
1 2 3 6