எரிபொருள் இறக்குமதி விநியோகத்திற்கான பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் அழைப்பிற்கு 24 நிறுவனங்கள் விண்ணப்பம்

எரிபொருள் இறக்குமதி, விநியோகம் மற்றும் விற்பனை தனியார் நிறுவனங்களுக்கு Read More »

அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின் மூவரடங்கிய குழுவின் அறிக்கை ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்பு

நாட்டில் நிலவும் மருந்து தட்டுப்பாடு குறித்து ஆராய்வதற்காக அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் Read More »