என்னை அரசியலிலிருந்து விரட்ட முடியாது – பதவி நீக்கப்பட்ட சுசில் காரசார பேட்டி

என்னை அமைச்சுப் பதவியிலிருந்து மாத்திரமல்ல, உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கினாலும் அரசியலிலிருந்து யாராலும் வெளியேற்ற முடியாது என்று தெரிவித்துள்ள முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த, Read More »