உலகளாவிய ரீதியில் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்பதே எதிர்கால இலட்சியம் – வலுத்தூக்கல் வீரர் புசாந்தன்

பத்தரமுல்லையில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற இலங்கையின் வலிமையான மனிதருக்கான போட்டியில் தேசிய ரீதியில் மூன்றாமிடத்
Read More »
1 2 3 6