60 பேர் வரை அரசிலிருந்து வெளியேறலாம் ! – அமைச்சர் மஹிந்த அதிரடி (Video)

ஐம்பது அல்லது அறுபது பேர் அரசாங்கத்தை விட்டு வெளியேறும் போது ஜனாதிபதிக்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை கண்டுகொள்ள முடியும் என… Read More »
1 2 3 6