ஹெட்ரிக் சிக்ஸர்களுடன் பலமிக்க பாகிஸ்தானை பந்தாடி இரண்டாவது இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்த ஆஸி. !

ஹெட்ரிக் சிக்ஸர்களுடன் பலமிக்க பாகிஸ்தானை பந்தாடி இரண்டாவது இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்த ஆஸி. ! Read More »
1 2 3 5