அனைத்தையும் அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காதீர் – ஞானசார தேரர் வேண்டுகோள்


அனைத்து விடயங்களையும் அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து ஒருபோதும் தீர்வு பெற்றுக் கொள்ள முடியாது.அனைத்து இன மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளும், முரண்பாடற்ற வகையிலும் ஒரே நாடு-ஒரே சட்டம்... Read More »
1 2 3 6