மனிதருக்கு பன்றியின் சிறுநீரகத்தை பொருத்தி மருத்துவர்கள் சாதனை


மனிதருக்கு மரபணு ரீதியாக ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட பன்றியின் சிறுநீரகத்தை சோதனை முயற்சியாக பொருத்தி முதல்முறையாக மருத்துவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர். அந்த சிறுநீரகம் சிறப்பாக செயல்படுவதாக மருத்துவர்கள் கூற Read More »
1 2 3 6