சிறு மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகத்திற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி உதவி…

சிறு மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகங்களின் அபிவிருத்திக்கு, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி உதவி வழங்குவதாக, அதன் பணிப்பாளர் நாயகம் கெனிஷி யோகோயாமா (Kenichi Yokoyama), ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவிடம் தெரிவித்தார். Read More »
1 2 3 6