கொழும்பின் ஹார்ட்வெயார் வர்த்தகமும் மூடப்படுகிறது !

கொரோனா பரவல் நிலைமை காரணமாக கொழும்பு 12 பகுதியிலுள்ள ஹார்ட்வெயார் மொத்த விற்பனை நிலையங்களை தற்காலிகமாக மூடுமாறு சிலோன் ஹாட்வெயார் வர்த்தக சம்மேளனம் தனது சங்க உறுப்பினர்களை கேட்டுள்ளது. Read More »
1 2 3 5