ஐரோப்பிய உதைபந்தாட்ட இறுதிப்போட்டி: இத்தாலி அணி “சம்பியன்”

ஐரோப்பிய உதைபந்தாட்ட சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியில், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இத்தாலி அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. Read More »
1 3 4 5