எரிபொருள் விலையை குறைப்பது தொடர்பில் அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் – நிதி அமைச்சர்

எரிபொருள் விலையை குறைப்பது தொடர்பில் அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் - நிதி அமைச்சர் Read More »

புலமைப்பரிசில் மற்றும் உயர்தர பரீட்சை திகதிகள் அறிவிப்பு !


ஐந்தாம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை ஒக்ரோபர் 3 ஆம் திகதியும் ,கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர பரீட்சையை ஒக்ரோபர் 4 ஆம் திகதியிலிருந்து 31 ஆம் திகதிவரை நடத்த கல்வியமைச்சு தீர்மானம். Read More »