மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து பயணிகள் வருவதை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்த தீர்மானம் !

ஆறு வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து பயணிகள் இலங்கைக்கு வருவதை தடை செய்ய COVID-19 தடுப்பதற்கான தேசிய செயற்பாட்டு நிலையம் (NOCPCO) முடிவு செய்துள்ளது.

Read More »