‘ நான் தனித்தீர்மானம் எடுக்கவில்லை’ – அமைச்சர் கம்மன்பில தெரிவிப்பு

எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பு குறித்து தனியே நான் தீர்மானம் எடுக்கவில்லை.ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸ தலைமையில், நிதி அமைச்சர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ உள்ளட்ட வாழ்க்கை செலவு தொடர்பிலான அமைச்சரவை இணைக் குழுக் கூட்டத்த Read More »