திஸ்ஸ அத்தநாயக்க எழுதிய இரண்டு நூல்கள் ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்பு

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திஸ்ஸ அத்தநாயக்க எழுதிய “நொகியு கதா“ (சொல்லப்படாத கதைகள்) நூல் நேற்று (08) பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வைத்து ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் கையள Read More »