சபாநாயகரின் விசேட அறிவிப்பு !

20 வது திருத்தத்தின் சில உட்பிரிவுகள் முழுமையான நாடாளுமன்ற பெரும்பான்மையுடன் மற்றும் பொது சர்வசன வாக்கெடுப்பில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளதாக சபாநாயகர் இன்று நாடாளுமன் Read More »