மத்துகமையில் மூன்று கிராமங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன !

மத்துகம பிரதேசத்தின் ஒவிட்டிகல ,படுகம மற்றும் படுகம கொலனி ஆகிய மூன்று கிராமங்கள் கொரோனா தொற்று அச்சம் காரணமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டன. இந்த கிராமங்களை சேர்ந்த பலர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். Read More »