இலங்கையில் முதற்தடைவையாக கல்விசார் செயற்பாடுகளுக்காக தொலைக்காட்சி சேவை

கல்வி செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்காக பிரத்தியேக தொலைக்காட்சி சேவை ஒன்றை ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக கல்வியமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்துள்ளார். Read More »

அலுவலக நேரங்களில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள யோசனை

அலுவலக நேரங்கள் ஆரம்பிப்பதில் சில திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அலுவலக நேரங்களில் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழு யோசனை முன்வைத்துள்ளது. Read More »