”நவீனை நியமித்து தமிழர்களை அவமானப்படுத்திய ரணில்” – மனோ காட்டம் !

''நாமும் பங்களித்து உருவாக்கிய நல்லாட்சியில் பெருந்தோட்டதுறை அமைச்சராக இருந்து, தமிழ் தோட்டத்தொழிலாளரின் ஆயிரம் ரூபா சம்பள விவகாரத்த Read More »