நாடு திரும்பும் இலங்கையருக்கு முன்கூட்டியே PCR பரிசோதனை செய்துவிட்டு அனுப்ப லெபனான் இணக்கம் !

நாடு திரும்பும் இலங்கையருக்கு முன்கூட்டியே PCR பரிசோதனை செய்துவிட்டு அனுப்ப லெபனான் இணக்கம் ! Read More »

”நியமனத்தை நம்பி இதுவரை பார்த்த வேலைகளையும் விட்டோம்”; செயற்திட்ட உதவியாளர்களின் துயரக்கதை !

''கடந்த அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட செயற்திட்ட உதவியாளர் நியமனம், ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னரே வழங்கப்பட்டு விட்டது. இது தேர்தல் கால நியமனம் அல்ல. செயற்திட்ட உதவியாளர்களிற்கு நியமனம்.. Read More »