தொண்டமானின் பூதவுடல் அவரது சொந்த ஊரான ரம்பொடை பூர்வீக இல்லத்தில்அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது

(க.கிஷாந்தன்)

அமரர்.ஆறுமுகன் தொண்டமானின் பூதவுடல் அவரது சொந்த ஊரான ரம்பொடை வேவண்டனில் உள்ள பூர்வீக இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் வீதியின் இரு மருங்கிலும் கூடியிருந்த பொது மக் Read More »