இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் பல தாழ்நில பிரதேசங்கள் நிரில் மூழ்கியுள்ளன

சிவா ஸ்ரீதரராவ் - இரத்தினபுரி நிருபர்


நாட்டில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் காற்றுடன் கூடிய அடைமழை காரணமாக இரத்தினபுரி களுகங்கையின் நீர்; மட்டம் அதிகரித்துள்ளதுடன், இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் இரத்தினபுரி... Read More »