மனித உரிமை ஆர்வலர் பிரிட்டோ பெர்னாந்துவின் செல்லப்பிராணி நாய் சுட்டுக்கொலை -நீர்கொழும்பில் சம்பவம் !

மனித உரிமை ஆர்வலர் பிரிட்டோ பெர்னாந்துவின் செல்லப்பிராணி நாய் சுட்டுக்கொலை -நீர்கொழும்பில் சம்பவம் !

Read More »

கொரோனா தடுப்பு மருந்தினை கண்டுபிடித்து விட்டோம்: உரிமை கோருகிறது இத்தாலி

உலகையே நிலை குலையச் செய்துள்ள கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்தினை கண்டுபிடித்து விட்டதாக கூறியுள்ள இத்தாலி விஞ்ஞானிகள் அதற்கு உரிமை கோருகின்றனர். Read More »