ஆவணங்கள் அற்ற வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்கு தற்காலிக ஆவணங்களை வழங்க ஏற்பாடு – அரசு அறிவிப்பு

ஆவணங்கள் அற்ற வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்கு தற்காலிக ஆவணங்களை வழங்க ஏற்பாடு - அரசு அறிவிப்பு Read More »

கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகி குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 197 ஆனது – வைரஸ் தாக்க பிராந்திய அட்டவணை இணைப்பு !

கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகி குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 197 ஆனது - வைரஸ் தாக்க பிராந்திய அட்டவணை இணைப்பு ! Read More »