பாராளுமன்றை உடனடியாக கூட்டுங்கள் – அரசியலமைப்பை மீறினால் பெரும் விளைவுகள் – ஜனாதிபதிக்கு மங்கள காட்டமான கடிதம் !

பாராளுமன்றத்தை உடனடியாக கூட்டி தீர்மானங்களை எடுப்பதே நாட்டுக்கு நல்லது.இல்லையேல் அரசியலமைப்பை மீறிய குற்றத்திற்காக பலரின் பிரஜாவுரிமை ஐந்து வருடங்களுக்கு இரத்துச் செய்யப்பட்டு அவர்களின் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் ஏற்பாடுகள் Read More »

ஐ டி எச் வைத்தியசாலை நோயாளர் கொள்ளளவை எட்டிவிட்டது – கடற்படையின் மேலும் பலர் அடையாளம் காணப்படும் அபாயம் !

ஐ டி எச் வைத்தியசாலை நோயாளர் கொள்ளளவை எட்டிவிட்டது - கடற்படையின் மேலும் பலர் அடையாளம் காணப்படும் அபாயம் ! Read More »