கொரோனாவுக்குக் கைவைத்திய மருந்தா? – உலவும் 1914 ஆம் ஆண்டு தமிழ் நூல் பக்கம்!

தமிழில் 1914 ஆம் வெளியிடப்பட்ட கைமுறை வைத்திய நூலொன்றில் கொரோனாவுக்கு மருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் சில பக்கங்கள் வலம் வருகின்றன. Read More »