மட்டு மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து 37 குடும்பங்கள் கண்காணிப்பில்– அரச அதிபர் திருமதி கலாமதி

மட்டு மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து 37 குடும்பங்கள் கண்காணிப்பில்-- அரச அதிபர் திருமதி கலாமதி Read More »

கொழும்பில் நிவாரணங்களை வழங்க நடவடிக்கை !

கொழும்பு 12 - ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர்கள் கொழும்பு 12 சுற்றுவட்டாரத்தில் வறுமை நிலையில் உள்ள சுமார் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவுப் பொதிகளை வழங்கினர். Read More »