பேலியகொட மீன் சந்தை – இலங்கை மீன்பிடித் துறைமுகக் கூட்டுத்தாபனம் – மீன்பிடிக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு அதிகாலை வேளையில் அமைச்சர் டக்ளஸ் திடீர் விஜயம் – மீனவர்கள் நெகிழ்ச்சி !இலங்கை மீன்பிடிக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைமை அலுவலகம், இலங்கை மீன்பிடித் துறைமுகக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் பேலியகொட மீன் சந்தை ஆகியவற்றிற்கு கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வள மூலங்கள் அமைச்சர் டக்ளஸ தேவானந்தா, விடுமுறை தினமான இன்று(12.01.2020) அதிகாலை Read More »