கருக்கலைப்பை சட்டபூர்வமாக்கியது நியு சவுத் வேல்ஸ்

கருக்கலைப்பு சட்டவிரோதமான என்பதை சட்டமாக்கியிருந்த, அவுஸ்திரேலியாவின் இறுதி மாநிலமான நியு சவுத் வேல்ஸ் அதனை சட்டபூர்வமாக்கியுள்ளது. Read More »

ஐ.தே .க. ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாச ஏகமனதாக தெரிவு – செயற்குழுவில் அங்கீகாரம் !

ஐ.தே .க. ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாச ஏகமனதாக தெரிவு - செயற்குழுவில் அங்கீகாரம் ! Read More »