சுனாமி எச்சரிக்கையை நீக்கியது இந்தோனேசியா

இந்தோனேசியாவில் சக்திவாய்ந்த நில அதிர்வு ஏற்பட்டதை அடுத்து விடுக்கப்பட்டிருந்த சுனாமி எச்சரிக்கை நீக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டின் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. Read More »

ஒருநாள் துடுப்பாட்ட தரவரிசை – முதல் 30 இடங்களில் இலங்கையர்கள் இல்லை


புதுப்பிக்கப்பட்ட சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கட் துடுப்பாட்ட வீரர்களின் தரவரிசைப் பட்டியலில் முதல் 30 இடங்களில் இலங்கையர்கள் யாரும் இடம்பெறவில்லை.
Read More »