பெட்டிக்கடைப் பேச்சு – 05 “ திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் திருடிக் கொண்டே இருக்குது… அதை சட்டம் போட்டு தடுக்குற கூட்டம் தடுத்துக் கொண்டே இருக்குது…”

பெட்டிக்கடைப் பேச்சு - 05

“ திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் திருடிக் கொண்டே இருக்குது... அதை சட்டம் போட்டு தடுக்குற கூட்டம் தடுத்துக் கொண்டே இருக்குது...” Read More »

தென்னமெரிக்காவில் தென்பட்ட பூரண சூரிய கிரகணம்


தென் அமெரிக்காவில் நேற்று ஆயிரக்கணக்கான வான்வெளி அவதானிப்பாளர்கள் கூடிய அரிதான பூரண சூரிய கிரகணத்தைக் பார்வையிட்டனர்.
Read More »