நட்புப் பட்டியலை வெளியிட்டார் கஞ்சிப்பான இம்ரான்- அரசியல்வாதிகள் – வர்த்தகர்கள் – நடிகர்கள் பெயர்கள் அம்பலம்..!

மாக்கந்துர மதுஷுடன் கைது செய்யப்பட்டு டுபாயிலிருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட கஞ்சிப்பான இம்ரான் , கொழும்பில் சி ஐ டியினரின் தீவிர விசாரணைகளில் பல முக்கிய விடயங்களை கசிய விட்டிருப்பதாக தகவல்.. Read More »