இலங்கையுடன் இணைந்து செயற்பட எதிர்பார்ப்பு – ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதுக்குழு அறிக்கை !

ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதுக்குழு மற்றும் பிரான்ஸ், ஜேர்மனி, இத்தாலி, நெதர்லாந்து மற்றும் ரொமேனியா தூதரகங்கள் இணைந்து பின்வரும் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளன.


Read More »