கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட கொழும்பின் சில பகுதிகள் குறித்து கவனம் செலுத்துக –  மனோ கணேசன் !

' கொரோனா என்பது இன்று சுகாதார பிரச்சினை மட்டுமல்ல. இன்று அது பொருளாதார பிரச்சினை ஆகிவிட்டது. அதாவது நாட்டு பொருளாதார பிரச்சினை மட்டுமல்ல. ஊரடங்கால், வீட்டுக்குள் முடங்கி, தொழில் இழந்து வாழும் மக்களின் Read More »