முஸ்லிம்களின் ஜனாஸாக்களை அடக்கம் செய்வது குறித்து அமைச்சரவை ஆராய்வு – விரைவில் தீர்மானம் !

முஸ்லிம்களின் ஜனாஸாக்களை அடக்கம் செய்வது குறித்து அமைச்சரவை ஆராய்வு - விரைவில் தீர்மானம் !

Read More »

அரச பாடசாலைகள் 23 ஆம் திகதி திறப்பு !

அரச பாடசாலைகள் எதிர்வரும் 23 ஆம் திகதி திறக்கப்படவுள்ளன.

அனைத்து பாடசாலைகளும் கிருமிநீக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னரே திறக்கப்படவுள்ளன.முழுமையாக அனைத்து மாணவர்களையும் ஒரே நேரத்தில் அழைக்காமல் இரண்டு கட்டங் Read More »