மாவட்டங்களுக்கு இடையில் பயணிப்பதற்கு தடை: அரசு நேற்று அதிரடித் தீர்மானங்கள் !


பொருள் விநியோகம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சேவைகளை தவிர்த்து, ஏனைய நடவடிக்கைகளுக்காக மாவட்டங்களை கடப்பதற்கு அரசாங்கம் தடை விதித்துள்ளது. Read More »