8 ஆம் திகதி தேர்தல் தினம் தீர்மானிக்கப்படும் – தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் தெரிவிப்பு !

8 ஆம் திகதி தேர்தல் தினம் தீர்மானிக்கப்படும் - தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் தெரிவிப்பு ! Read More »

வொஷிங்டன் நகரில் இராணுவம் : தீவிரமாகும் மக்கள் போராட்டம் !

அமெரிக்காவில் தலைநகர் வொஷிங்டன் பகுதியில் இராணுவத்தைக் கொண்டுவந்து நிறுத்தியுள்ளது அமெரிக்க இராணுவத் தலைமையகமான பென்டகன். Read More »