காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளர்கள் சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு

காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளர்கள் சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு Read More »