தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை வெளியிட்டார் கோட்டாபய நாட்டை பிரிக்க முடியாது – யாரின் தலையீட்டையும் அனுமதியேன் என்றும் அறிவிப்பு !

தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை வெளியிட்டார் கோட்டாபய நாட்டை பிரிக்க முடியாது - யாரின் தலையீட்டையும் அனுமதியேன் என்றும் அறிவிப்பு ! Read More »

சஜித் முஸ்லிம்களுக்கு ஆதரவாக பேசியதற்கான ஆதாரங்களை முன்வைக்க முடியுமா? : அனுரகுமார சவால் !

கேட்கப்படுகின்ற கேள்விக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் பதில் அளிக்கின்ற அல்லது பதில் அளிக்க முடியாமல் திணறுகின்றன 82, 84 வயதை உடைய முதிர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்ற இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரப்பட Read More »