நிலவை நோக்கி சந்திரயான்-2 பயணம்

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான, 'இஸ்ரோ' நிலவில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள அனுப்பியுள்ள, 'சந்திரயான் - 2' விண்கலம், செப்டம்பர், 7ல், அங்கு தரையிறங்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Read More »