தொழிற்கட்சியின் முன்மொழிவு பிரித்தானிய பாராளுமன்றில் தோற்கடிப்பு

ஒப்பந்தம் இல்லாமல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரித்தானியாவை வெளியேற்றும் யோசனை ஒன்று பிரித்தானிய பாராளுமன்றில் நேற்று முன்வைக்கப்பட்டது. Read More »

NTJ யின் ஆயுதப்பிரிவு தலைவரை அழைத்துவர சவுதி செல்லும் சி.ஐ.டிதேசிய தௌஹீத் ஜமாத்தின் ஆயுதப்பிரிவு தலைவர் மொஹமட் மிலான் என்ற அபு செய்லானை அழைத்துவருவதற்காக CID குழு ஒன்று சவுதி சென்றுள்ளது. Read More »