Breaking News

4 கோடி ரூபா பெறுமதியான பீடி இலைகள் மீட்பு !

 

ஹிங்குறுகடே சுங்கக் களஞ்சியத்தில், 2 கொள்கலன்களில் 11 ஆயிரம் கிலோ பீடி சுற்றும் இலைகள் மீட்பு.

இவை 4 கோடி ரூபா பெறுமதியானவை.

– பொலிஸ் பேச்சாளர்