Uncategorized

வில்பத்து காணி எவருக்கும் வழங்கப்படவில்லை – ஜனாதிபதி மைத்ரி

வில்பத்து வனப்பிரதேசத்தில் 2015 ஜனவரி 8 ற்கு பின்னர் ஒரு சிறு அங்குலக் காணி கூட எவருக்கும் வழங்கப்படவில்லை – ஜனாதிபதி மைத்ரி தெரிவிப்பு