விளையாட்டு

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 7 விக்கட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது.

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 7 விக்கட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது.

மேற்கிந்திய தீவுகள் 108/3 (13.4/50, இலக்கு: 106)
பகிஸ்தான் 105 (21.4/50)