Breaking News

முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் மாநாயக்க தேரர்களை சந்தித்தனர்

 

அரசில் வகித்த பதவிகளை அண்மையில் இராஜினாமா செய்த முஸ்லிம் அமைச்சர்மார் தற்போது கண்டியில் மாநாயக்க தேரர்மாரை சந்தித்து பேச்சு நடத்துகின்றனர்.