Breaking News

பொருட்களின் விலைகளில் நிவாரணம் ! – வாழ்க்கைச் செலவுக் குழு அறிவிப்பு

1 கிலோ செத்தல் மிளகாய் மீதான இறக்குமதி வரி 5 ரூபாவாலும் , 1 கிலோ மீன் 25 ரூபாவாலும் குறைக்கப்பட்டது.

கோழி இறைச்சி மற்றும் முட்டைகளை இறக்குமதி செய்யவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது:

– வாழ்க்கைச் செலவுக் குழு அறிவிப்பு