இலங்கை

பூரணை தினத்தை முன்னிட்டு கால்டன் இல்லத்தில் விசேட நிகழ்வு

பூரணை தினத்தை முன்னிட்டு இன்று (04) காலை தங்காலையிலுள்ள கால்டன் இல்லத்தில் விசேட போதனை நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ மற்றும் அவரின் பாரியார் சிரத்தி ராஜபக்ஸ, நாமல் ராஜபக்ஸ உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.