இலங்கை

புத்தளத்தில் இளைஞர்கள் கைது

 

இன்று புத்தளம் சென்ற ஜனாதிபதியுடன் பேச நேரம் கேட்டு போராட்டம் நடத்திய சில இளைஞர்கள் பொலிஸாரால் கைது..!